Enquête tevredenheid en wensen implantaatbehandeling.

Hoe denken patiënten van het Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem over onze praktijk?

Wat zijn hun ervaringen en wensen? Zijn zij tevreden over de zorg die wij leveren? Is het Centrum telefonisch goed bereikbaar en kunnen afspraken eenvoudig worden gemaakt?

 

Onlangs hebben wij een onderzoek gehouden om antwoord te krijgen op deze vragen en nog vele andere. Iets meer dan 90% van de patiënten die de enquête ontvingen hebben deze ingevuld geretourneerd. Daarmee hebben wij een uitstekende graadmeter om te bepalen waar wij staan.

Het doel is de uitkomsten te gebruiken om tot een zo groot mogelijke klanttevredenheid te komen.

Wat zijn onze sterke punten, kunnen wij die nog versterken? Op welk gebied zijn er aanbevelingen, klachten? Hoe maken we daar ook sterke punten van?

 

De enquête was gericht op patiënten die een implantaatbehandeling kregen.

De vragenlijst was opgesteld met vier antwoordmogelijkheden bij elke vraag:

Zeer mee oneens – Mee oneens – Mee eens – Zeer mee eens

In het onderzoek zijn wij uitgegaan van vier hoofdzaken die bij een behandeling spelen.

 

1. De informatievoorziening vooraf

2. De werkwijze

3. omgang met patiënten

4. De effecten van de behandeling

 

Tot ons grote genoegen varieerden de antwoorden betreffende deze vier punten voor bijna 90%

van ‘mee eens’ tot ‘zeer mee eens’, met een meerderheid voor ‘zeer mee eens’.

Dit is natuurlijk een positieve uitkomst waar wij heel verheugd mee zijn.

 

Wij willen u de enkele reacties die afweken zeker niet onthouden.

Tenslotte ging het ons daar met name om.

 

Eén van de stellingen was: ‘De tandarts heeft mij voldoende geïnformeerd over de tarieven’ .

Hierop gaf 10% aan dat zij het daarmee oneens waren. De antwoorden varieerden van ‘Dit kan beter’ tot ‘Ik heb uiteindelijk meer moeten betalen dan ik gedacht had’. Onze reactie daarop is uiteraard niet dat 90% het eens was met de stelling. Het gaat ons erom dat we naar 100% tevredenheid willen. Patiënten kunnen er dus van op aan, dat dit punt onze volledige aandacht heeft.

 

Resumerend kunnen wij stellen dat ons hele team zeer gelukkig is met de uitkomst van dit onderzoek. Wij gaan er nu alles aan doen om nog beter te presteren.

 

Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem, Mollenburgseweg 5, 4205 HB Gorinchem, T: +31(0)183-620020, F: +31(0)183-629239