Implantologie stap voor stap

De implantatie bestaat uit het consult/vooronderzoek, de behandeling zelf en de juiste nazorg voor een snel en voorspoedig herstel. U vindt hieronder alles wat u wilt weten. Nog vragen na onderstaande uitleg over het implanteren? Kijk dan bij de meest gestelde vragen of bel naar de praktijk, wij staan u graag te woord

Vóór uw eerste consult

Om uw eerste consult zo efficiënt te laten verlopen verzoeken wij u om voorafgaande aan het bezoek de volgende formulieren te downloaden en ingevuld mee te nemen.


Mocht het voor u niet mogelijk zijn de formulieren voor uw afspraak in te vullen, dan verzoeken wij u 15 minuten voor aanvang van uw afspraak aan de balie de formulieren in ontvangst te nemen!

Neemt u ook mee:

  • uw eventuele verwijzing.
  • Uw medicatie lijst.

 

Eerste Consult Implantologie

Informatie en uitgebreid vooronderzoek

Na het verzamelen van gegevens, onder andere door middel van röntgenfoto’s van uw mond, beoordeelt Ronald van Denderen welke behandelopties er voor u zijn. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden uitgebreid met u besproken, zodat u goed op de hoogte bent van elk aspect van de ingreep voordat u een keuze maakt.

Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten te kunnen plaatsen. Sommige patiënten hebben te weinig bot, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand ontbreekt en de kaak al is geslonken, botopbouw kan dan noodzakelijk zijn.

Het maken van een behandelplan met begroting

Op basis van het eerste consult wordt er een behandelplan met een bijbehorende begroting voor u opgesteld. Hierin vindt u de behandeltarieven zoals door de overheid (NZA) vastgesteld en de kosten voor de techniek.

Voor het plaatsen van het implantaat.

In de envelop die u van ons heeft meegekregen na het implantologie consult vindt u aanvullende informatie. In deze envelop zit ook een recept van een mondspoelmiddel. Dit is verkrijgbaar bij uw drogist. Éen uur voor het plaatsen van het implantaat/ de implantaten mag u hier thuis mee spoelen.

Éen werkdag voor het plaatsen van het implantaat wordt er telefonisch contact met u opgenomen om uw afspraak door te nemen en wordt er naar eventuele wijzigingen betreffende uw gezondheid gevraagd.
 

 

De implantatie

Het plaatsen van het implantaat

De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt u afgedekt met steriele doeken. Ook ligt er een doek over uw gezicht, maar uw neus en mond zijn geheel vrij. Als de verdoving is ingewerkt, wordt het tandvlees losgemaakt en weggeschoven. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord. Het implantaat wordt daarna in het bot geschroefd. Het tandvlees wordt tenslotte met hechtingen gesloten.

tijdsverloop implantaat behandeling

 

Ná het implanteren

Genezingsfase

Na 12/14 dagen worden uw hechtingen verwijderd en wordt indien op u van toepassing uw prothese bij ons laboratorium voorlopig aangepast. Totdat het implantaat stevig met uw kaakbot is vergroeid, is een genezingsfase van 2 tot 4 maanden te verwachten. Elk geval is uniek.

Goede mondhygiëne is van groot belang voor een succesvol genezingsproces.

Plaatsing van uw definitieve kroon, brug of definitieve prothese

Na 3 tot 4 maanden kan er worden gestart met het vervaardigen van uw definitieve kroon, brug of definitieve prothese op de implantaten. Bent u patiënt van onze praktijk dan wordt deze behandeling door ons uitgevoerd. Bent u naar ons verwezen, dan worden deze behandelingen door uw eigen tandarts uitgevoerd.

Controle en nazorg op de lange termijn

Voor het slagen van de behandeling op lange termijn is een zorgvuldig controle- en nazorgprogramma noodzakelijk. Na de plaatsing moet u minimaal één keer per jaar of een keer per 6 maanden door de implantoloog of door de eigen verwijzende tandarts worden gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar het implantaat, de restauratieve voorziening, het botniveau, het tandvlees en de mondhygiëne. Ook is het advies om minimaal twee keer per jaar naar de mondhygiëniste te gaan.

Het belang van goede mondhygiëne na het plaatsen van een implantaat

Een goede mondhygiëne is van groot belang en dient dan ook regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgestuurd. De mondhygiënist kan u daarbij helpen. Bij onvoldoende verzorging kan er een ontsteking ontstaan, waardoor de implantaten voortijdig verloren kunnen gaan. Om de paar jaar dienen röntgenfoto’s te worden gemaakt om te controleren of de stabiliteit van de implantaten en de aansluiting van de restauratieve voorzieningen nog voldoende is. Ook dient de voorziening te worden gecontroleerd op houvast, slijtage en aansluiting. Het voortijdig signaleren en aansluitend verhelpen van mogelijke problemen kan kostenbesparend werken. Daarom zullen na de behandeling duidelijke afspraken worden gemaakt over een controle- en nazorgprogramma.

Het naleven van de onderhoudsaanbevelingen en het handhaven van een voldoende niveau van mondhygiëne is een voorwaarde om in voorkomende gevallen een beroep te kunnen doen op de garantiebepalingen.

Veel gestelde vragen

De implantologische behandeling wordt altijd uitgevoerd door Ronald van Denderen.

Afhankelijk van het aantal implantaten en de complexiteit van de behandeling duurt de implantatie tussen de 60 minuten en ongeveer 3 uur.

Over het algemeen is een behandeling succesvol. Maar zoals bij alle ingrepen kunnen er tijdens of na de behandeling complicaties optreden.

-Lichte pijnklachten

-Lichte zwelling

-Tijdelijke blauwe plek

-Het kan na het opklappen van het tandvlees toch wel eens niet mogelijk zijn een implantaat te plaatsen. Dan wordt het tandvlees gesloten en worden met u de mogelijkheden besproken.

Bij patiënten met een prothese: Na het plaatsen van het implantaat kunt u nadat de verdoving is uitgewerkt gepureerd of gemalen voedsel eten.

Bij patiënten die betand zijn: Kunt u nadat de verdoving is uitgewerkt aan de andere zijde direct uw normale voedingspatroon hervatten.

 

Na het plaatsen van het implantaat zou uw prothese na 2 tot 3 dagen aangepast kunnen worden.

Ons advies is om na 12 tot 14 dagen uw prothese aan te passen tijdens het verwijderen van de hechtingen

Met een plaatselijke verdoving zult u tijdens de behandeling absoluut geen pijn ervaren.

Prothese op implantaten: wij gaan de behandeling voor u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien de aanvraag akkoord is bevonden wordt de behandeling voor een groot gedeelte voor u vergoedt. Met uitzondering van de wettelijke eigen bijdrage van €385,00 (indien nog niet verbruikt) + 8-17% eigen bijdrage voor de behandeling. Dat komt neer op ongeveer €400,-.

Kroon op implantaat. Het plaatsen van een solo implantaat wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoedt. Wel vindt er een vergoeding plaats uit uw tandartsverzekering (indien afgesloten). Na het eerste implantologie consult krijgt u van ons een begroting toegestuurd. Tevens kunnen wij voor u nagaan wat u vanuit uw tandartsverzekering vergoedt krijgt. Vraag het ons, wij helpen u graag.